Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Att köpa valp från oss

KÖPA VALP FRÅN OSS

Vi strävar efter att föda upp sunda och trevliga

Shetland sheepdogs med god exteriör och härligt temperament.
 
Valparna är uppväxta i hemmiljö och på så sätt vana vid
vardagens alla tänkbara rörelser och ljud. 
De hanteras mycket och med varsam hand, så deras nya mattar och hussar
kan hämta hem små trevliga, trygga och kärleksfulla valpar.
 
Valparna är vid leverans från Callvalley's vana vid
barn, 
katt och andra hundar.

Vi tar aldrig emot besök de första tre levnadsveckorna p.g.a.
infektionsrisk för valparna samt för att ge mor lugn och ro med sina barn.
Därmed tingar vi aldrig bort någon valp under denna tiden heller.
Givetvis får man ha önskemål om specifik valp och dessa önskemål
tar vi så klart hänsyn till då det är dags att tinga bort valparna.
Men inga garantier finns för att det blir just "den valpen".
 
När valparna är tre veckor gamla kan besöken påbörjas och därmed också bokning av valp.
Man erlägger då f.n. 15% av köpeskilling som
handpenning för valpen och med sig
får man en kvittens på den erlagda handpenningen med specifikation
över vilken valp man tingat. Handpenning återbetalas inte vid ev. ånger.

Har man möjlighet är man varmt välkommen
att följa sin valps utveckling genom flera besök.
 
När valpen är åtta veckor är det dags att hämta hem sin nya familjemedlem.
Då erläggs resterande belopp. Vi accepterar inte någon avbetalning. 


När valparna levereras är de:
 
* registrerade i SKK (stamtavla)
* veterinärbesiktigade
* vaccinerade
* ögonlysta
* avmaskade
* chipmärkta 
* dolda felförsäkrade i 3 år
 

Observera att vi inte säljer valpar per telefon eller via e-mail!